logo

AIS Info

Pressmeddelande

 Pressmeddelande

Pressrelease

 Pressrelease

AIS-Info 2015-4 (oktober) svenska
 • Rapport, uppdatering 2015-4
 • Dieselgate
 • Statistik 2015-4
AIS-Info 2015-4 (October) English
 • Report, update 2015-3
 • Dieselgate
 • Statistics 2015-3
AIS-Info 2015-3 (July) English
 • Report, update 2015-3
 • Statistics 2015-3
AIS-Info 2015-3 (juli) svenska
 • Rapport, uppdatering 2015-3
 • Statistik 2015-3
AIS-Info 2015-2 (April) English
 • Report, update 2015-2
 • VeReg 12 updates / year
 • First customers on VeStat
 • New products from AIS
 • Statistics 2015-2
AIS Info 2015-2 (april) svenska
 • Rapport, uppdatering 2015-2
 • VeReg nu med 12 uppdateringar/år
 • Första kunderna på VeStat
 • Nya produkter från AIS
 • Statistik 2015-2
AIS-Info 2015-1 (January) English
 • Report, update 2015-1
 • Extended data for the Finnish market
 • Load index and speed rating
 • Statistics 2015-1
AIS-Info 2015-1 (januari) svenska
 • Rapport, uppdatering 2015-1
 • Utökad data för Finland
 • Last- och hastighetsindex
 • Statistik 2015-1
AIS-Info 2014-3 (October) English
 • Report, update 2014-3
 • AIS launches two new products
 • Statistics 2014-3
AIS-Info 2014-3 (oktober) svenska
 • Rapport, uppdatering 2014-3
 • AIS lanserar två nya produkter
 • Statistik 2014-3
AIS-Info 2014-2 (juli) svenska
 • Rapport, uppdatering 2014-2
 • RQI, AIS kvalitetsarbete
 • Statistik 2014-2
AIS-Info 2014-2 (July) English
 • Rapport, update 2014-2
 • RIQ, AIS quality program
 • Statistics 2014-2
AIS-Info 2014-1 (mars) svenska
 • Rapport, uppdatering 2014-1
 • Intressant projekt
 • Bythjul expanderar i Norden
 • Statistik 2014-1
AIS-Info 2013-4 (March) English
 • Rapport, update 2014-1
 • Interesting project
 • Bythjul expans in the Nordic
 • Statistics 2014-1
AIS-Info 2013-4 (december) svenska
 • Rapport, uppdatering 2013-4
 • VeStat, ny tjänst från AIS
 • 4 uppdateringar i Finland
 • Statistik 2013-4
AIS-Info 2013-4 (December) English
 • Rapport, update 2013-4
 • VeStat, new product from AIS
 • 4 updates for Finland
 • Statistics 2013-4
AIS-Info 2013-3 (september) svenska
 • Rapport, uppdatering 2013-3
 • Stor uppdatering gjord
 • RQI, AIS kvalitetssystem
 • Statistik 2013-3
AIS-Info 2013-3 (September) English
 • Rapport, update 2013-3
 • Major update done
 • RQI, AIS quality system
 • Statistics 2013-3
AIS-Info 2013-2 (juni) svenska
 • Rapport, uppdatering 2013-2
 • Med kunden i fokus
 • Nummerbyte till AIS bilkod
 • VeCar ersätts av VeCar AOL
 • Uppgradering av VePro Online
 • Statistik 2013-2
AIS-Info 2013-2 (June) English
 • Report, update 2013-2
 • Focusing on the customer
 • Changing to AIS vehicle code
 • VeCar AOL replaces VeCar
 • Upgrading of VePro Online
 • Statistics 2013-2
AIS-Info 2013-1 (mars) svenska
 • Rapport, uppdatering 2013-1
 • AIS däckdata
 • Ny information i VeReg
 • Uppdatering av VAG
 • Statistik 2013-1
AIS-Info 2013-1 (March) English
 • Rapport, uppdate 2013-1
 • AIS Tire data
 • Additional information in VeReg
 • Uppdate VAG
 • Statistics 2013-1

 

AIS Info 2012-4 (dec) svenska
 • Rapport, uppdatering 2012-4
 • AIS VeCloud i skarp drift
 • AIS omstrukturerar inför 2013
 • Uppdatering av Mercedes
 • Statistik 2012-4
AIS Info 2012-4 (Dec) English
 • Rapport, uppdate 2012-4
 • AIS VeCloud up and running
 • AIS restructures for 2013
 • Update Mercedes 
 • Statistics 2012-3

   

AIS Info 2012-3 (Sept) English
 • Rapport, uppdate 2012-3
 • AIS to provide complete tire and wheel data 
 • AIS launches new IT platform
 • Statistics 2012-3
AIS Info 2012-3 (sept) svenska
 • Rapport, uppdatering 2012-3
 • AIS utökar däck och fälg information
 • AIS har driftsatt ny IT plattform
 • Statistik 2012-3
AIS Info 2012-2 (juni)
 • Rapport, uppdatering 2012-2
 • AIS ansluter till molnet
 • TecDoc och AIS utvecklar samarbetet
 • Danmark driftsätter DMR
 • Statistik 2012-2
AIS Info 2012-1 (mars)
 • Rapport, uppdatering 2012-1
 • Temot och AIS skriver avtal
 • BMW och MINI årsmodellsatta
 • Statistik 2012-1
AIS Info 2011-5 (december)
 • Rapport, uppdatering 2011-4
 • Kvalitet är A och O
 • Statistik 2011-4
AIS Info 2011-4 (extranummer oktober)
 • AIS lanserarar VeReg
 • Broschyr AIS VeReg
AIS Info 2011-3 (september)
 • Rapport, uppdatering 2011-3
 • AIS gör det inte bara bättre - vi gör det mycket bättre!
 • AIS distributör av svenska Trafikregistret
 • Statistik 2011-3
AIS Info 2011-2 (juni)
 • Rapport, uppdatering 2011-2
 • Danmark - bättre än väntat
 • Statistik 2011-2
AIS Info 2011-1 (mars)
 • Rapport, uppdatering 2011-1
 • Arbetet pågår med registreringsnummerkoppling för Danmark
 • Statistik 2011-1
AIS Info 2010-4 (december)
 • Rapport, uppdatering 2010-4
 • Nyhet. AIS ensam om en riktig registreringsnummerkoppling i Danmark
 • Statistik 2010-4
AIS Info 2010-3 (september)
 • Rapport, uppdatering 2010-3
 • Ny, heltäckande broschyr på tre språk
 • AIS drar österut - Finland i sikte
 • Statistik 2010-3
AIS Info 2010-2 (juni)
 • Rapport, uppdatering 2010-2
 • Robert på Bilverket en vinnare 
 • Nya regler från Transportstyrelsen
 • Hybrider och elbilar rör om
 • Statistik 2010-2
AIS Info 2010-1 (mars)
 • Rapport, uppdatering 2010-1
 • Hårdlansering av AIS Infoportal
 • Funktioner på AIS kundwebb utökas
 • För oss är kvalitet avgörand
 • Statistik 2010-1
AIS Info 2009-4 (december)
 • Rapport, uppdatering 2009-4
 • AIS lanserar AIS Infoportal
 • AIS dominerar oljebranschen
 • Nytt broschyrmaterial
 • Statistik 2009-4
AIS Info 2009-3 (september)
 • Rapport, uppdatering 2009-3
 • AIS går över till Euro
 • Uppdaterad AIS hemsida
 • Statistik 2009-3 
Infobrev #11 - juni 2009
 • Uppdatering 2009-2
 • Statistik VePro
 • AIS Synkagent och kundwebb
 • AIS Infoportal, ny unik tjänst från AIS
Infobrev #10 - feb 2009
 • Uppdatering 2009-1
 • AIS VePro och VeLink, nu i alla de nordiska länderna
 • AIS InfoPortal, ny unik tjänst från AIS 
Infobrev #9 - dec 2008
 •  AIS, nu nordiskt heltäckande.
 • Uppdatering 2008-4.
Infobrev #8 - nov 2008
 • Uppdatering 2008-4.
 • AIS VePro och VeLink, nu i alla de nordiska länderna
Infobrev #7 - aug 2008
 • Uppdatering 2008-3.
 • Extra information i VePro (Bilinfo Bas) och VeInfo
 • Registreringsnummerkoppling för Danmark, Norge och Finland
 • Nytt samarbete med Olyslager, ledande leverantör av oljeguider
Infobrev #6 - maj 2008
 • Uppdatering 2008-2.
 • Två konkreta framsteg i AIS-TecDoc samarbetet.
 • AIS lanserar ny tjänst efter semestern.
 • www.ais-nordic.com.
Infobrev #5 - mars 2008
 • Ny hemsida i drift sedan några månader tillbaks.
 • Uppdatering 2008-1.
 • Statistik uppdatering 2008-1. Nu över 5 250 000 fordon.
 • Extra information i VePro och VeInfo.
 • Fordon med E85 som drivmedel
Infobrev #4 - jan 2008
 • TecDoc och AIS
 • Auto2008
 • Uppdatering 4, 2007
Infobrev #3 - nov 2007
 • Ny medarbetare
 • Ny broschyr
 • Nya produktnamn
Infobrev #2 - sept 2007
 • Första uppdateringen
 • AIS bildatabas
 • Statistik
Infobrev #1 - juli 2007
 • Ny produkt från AIS